(HCM) 0987 256 898 - (HN) 0904 655 447

Nhà Phân Phối Android Box - Camera Đầu Tiên Tại Việt Nam Với 150 Đại Lý Toàn Quốc

Tanix

10%
Smart Android TV Box Tanix Tx3 Max
1.050.000₫ 950.000₫
30%
TANIX TX5 MINI
840.000₫ 590.000₫
15%
Tanix TX6 TV Box
1.350.000₫ 1.150.000₫
25%
Tanix TX3 Mini H TV Box
990.000₫ 745.000₫
25%
Tanix TX3 Mini L TV Box
790.000₫ 590.000₫
19%
Tanix TX92 AMlogic S912, 3G, 32G Giá Rẻ
1.790.000₫ 1.450.000₫
8%
Tanix TX8 Max
1.690.000₫ 1.550.000₫