(HCM) 0987 256 898 - (HN) 0904 655 447

Nhà Phân Phối Android Box - Camera Đầu Tiên Tại Việt Nam Với 150 Đại Lý Toàn Quốc

HIMEDIA - 10 Năm Bền Bỉ

3%
HIMEDIA Q10 Pro
3.690.000₫ 3.590.000₫
10%
HIMEDIA Q5 Pro
2.990.000₫ 2.690.000₫
5%
HIMEDIA Q30
2.200.000₫ 2.090.000₫
8%
HIMEDIA A5 Octa Core 2017
2.500.000₫ 2.290.000₫
3%
HIMEDIA Q10 PRO LITE
3.390.000₫ 3.290.000₫
6%
HIMEDIA H1 Plus
1.590.000₫ 1.490.000₫
1.450.000₫
14%
HIMEDIA H8 Plus
3.000.000₫ 2.590.000₫
20%
HIMEDIA H8 Octa Core
3.000.000₫ 2.390.000₫
12%
HIMEDIA T2
2.150.000₫ 1.899.000₫
28%
HiMedia M3
2.150.000₫ 1.550.000₫
3.690.000₫
22%
HIMEDIA Q5IV
3.150.000₫ 2.450.000₫
10%
HIMEDIA Q8 IV
2.050.000₫ 1.850.000₫
25%
HIMEDIA Q3 IV
2.190.000₫ 1.650.000₫
13%
HIMEDIA Q1 IV
1.590.000₫ 1.390.000₫