(HCM) 0987 256 898 - (HN) 0904 655 447

Nhà Phân Phối Android Box - Camera Đầu Tiên Tại Việt Nam Với 150 Đại Lý Toàn Quốc

Tuyển dụng

11 Điều Cơ Bản Cần Lưu Ý Khi Gửi Email

  Vương Sỹ Thịnh

Trong môi trường làm việc, có nhiều hình thức trao đổi thông tin liên lạc giữa các CBCNV VINAGO trong đó không thể thiếu việc soạn thảo email. Làm cách nào để thực hiện 1 email với đầy đủ các nội dung, có hình thức chuyên nghiệp mà không...