(HCM) 0987 256 898 - (HN) 097 1234 510

Nhà Phân Phối Sản Phẩm Công Nghệ Hàng Đầu Việt Nam!

Tuyển dụng

11 Điều Cơ Bản Cần Lưu Ý Khi Gửi Email

  Vương Sỹ Thịnh

Trong môi trường làm việc, có nhiều hình thức trao đổi thông tin liên lạc giữa các CBCNV VINAGO trong đó không thể thiếu việc soạn thảo email. Làm cách nào để thực hiện 1 email với đầy đủ các nội dung, có hình thức chuyên nghiệp mà không mắc...