(HCM) 0987 256 898 - (HN) 097 1234 510

Nhà Phân Phối Sản Phẩm Công Nghệ Hàng Đầu Việt Nam!

Tổng hợp các bản ROM mới nhất cho MINIX NEO X7, X5, X5mini, G4

Tổng hợp các bản ROM mới nhất cho MINIX NEO X7, X5, X5mini, G4

  26/09/2019

  Admin

ITVPLUS xin tổng hợp các bản firmware mới nhất dành cho các dòng sản phẩm của MINIX bao gồm: NEO X7, X5, X5mini và G4

Chi tiết hướng dẫn Restore lại cho từng thiết bị, các bạn có thể xem ở các bài hướng dẫn trước đó.


Các bản ROM mới nhất, cập nhật ngày 7/9/2013

1. MINIX NEO X7

Tải về:

NEO X7 3rd FW Release (0822, version 004) 2013-08-22

NEO X7 2nd FW Release (0813, version 003) 2013-08-13

2. MINIX NEO X5

Tải về:

NEO X5-116A 4.2.2 FW Release (0807) 2013-08-02

3. MINIX NEO X5mini

Tải về:

NEO X5mini 4.2.2 FW Release (0809) 2013-08-09

NEO X5mini 2nd FW Release (0731) 2013-08-09

4. MINIX NEO G4

Tải về:

NEO G4-108A 6th FW Release (0730) 2013-08-16

5. Android Remote APP

Tải về:

MINIX Android Remote App V2.0.3