(HCM) 0987 256 898 - (HN) 0904 655 447

Nhà Phân Phối Android Box - Camera Đầu Tiên Tại Việt Nam Với 150 Đại Lý Toàn Quốc

Một số hình ảnh iPhone 5 đính kim cương tại Việt Nam

Một số hình ảnh iPhone 5 đính kim cương tại Việt Nam

  26/09/2019

  Admin

 

2 32_1351590723_86_H-1-00329

iPhone 5 được đính kim cương ở đường viền máy và phím Home vật lý.

2 32 1351590723 97 1-17-00329

2 32 1351590724 09 1-16-00329

2 32 1351590724 19 1-15-00329

2 32 1351590724 34 1-14-00329