(HCM) 0987 256 898 - (HN) 097 1234 510

Nhà Phân Phối Sản Phẩm Công Nghệ Hàng Đầu Việt Nam!

Khắc Phục Lỗi Không Full Youtube Android 4.1 Của Mk808II

Khắc Phục Lỗi Không Full Youtube Android 4.1 Của Mk808II

  26/09/2019

  Admin

Khắc Phục Lỗi Không Full Youtube Android 4.1 Của Mk808II Youtube-the-secret-ingredient-for-job-recruitment-infographic--501ecffedf
Xin giới thiệu các bạn cách khắc phục lỗi không xem được Full Youtube trên hệ điều hành android 4.1 của Mk808II

Youtube: youtube 4.0.apk (khắc phục nút phóng full screen Youtube)
 
BSPlayer Pro: BSPlayerv1.5.136_[4.0].apk (Xem file .iso)
 
Xin cảm ơn