(HCM) 0987 256 898 - (HN) 097 1234 510

Nhà Phân Phối Sản Phẩm Công Nghệ Hàng Đầu Việt Nam!

[HƯỚNG DẪN] UP FIRMWARE CHO MYTV NET 1

[HƯỚNG DẪN] UP FIRMWARE CHO MYTV NET 1

  20/11/2019

  Lục Quyết chien

 

Hướng dẫn update Firmware cho Android Box - Mytv Net 1 ( Phiên bản 1GB và 2GB )

A. Công cụ cần thiết

- Firmware cho Mytv Net: Tham khảo tại đây ( lưu ý Down đúng bản Rom của thiết bị )
- Phần mềm USB Burning Tool. Tải tại đây và cài đặt lên máy tính
- Một cab USB hai đầu

- Một chiếc tăm nhọn

B. Các bước tiến hành

1. Nạp Firmware vào Tool

Sau khi đã tải được Firmware về máy tính. Mở ứng dụng USB Burning Tool. Chọn File > chọn Import image > chọn đến file Firmware đã tải về trên máy tính để nạp vào tool

2. Kết nối Mytv Net với máy tính

Cắm một đầu Cab USB vào cổng USB của máy tính. Sử dụng tăm để chọt vào lỗ reset trên thiết bị và giữ nút reset, cắm đầu còn lại của cab USB vào cổng USB up rom trên thiết bị ( xem hình )

Nếu trên màn hình USB Burning Tool xuất hiện như vậy là thiết bị đã kết nối thành công với máy tính

3. Tiến hành nạp Firmware cho Mytv Net

Bấm Star để bắt đầu up firmware

Quá trình nạp firmware sẽ mất vài phút

Kết thúc quá trình nạp Firmware sẽ có thông báo như hình.

C. Một vài lưu ý

- Không cắm nguồn cho thiết bị khi cập nhật firmware.
- Trường hợp làm không thành công vui lòng thử lại thêm một số lần. Trường hợp làm mãi không được thì vui lòng mang qua các trung tâm phân phối bảo hành để được hỗ trợ.
- Cập nhật Firmware chỉ thực hiện được khi thiết bị còn sống ( tức là chưa hư hỏng phần cứng ). Nếu đã hư hỏng phần cứng vui lòng mang thiết bị đi bảo hành hoặc sửa chữa.