(HCM) 0987 256 898 - (HN) 097 1234 510

Nhà Phân Phối Sản Phẩm Công Nghệ Hàng Đầu Việt Nam!

Hướng dẫn tạo, đăng ký tài khoản Xiaomi

Hướng dẫn tạo, đăng ký tài khoản Xiaomi

  26/09/2019

  Admin

Hướng dẫn tạo, đăng ký tài khoản Xiaomi

Đầu tiên, các bạn vào đây để bắt đầu đăng ký tài khoản: https://account.xiaomi.com/pass/register

Xiaomi đưa ra 2 cách để các bạn có thể đăng ký nhưng để đơn giản nhất mình nghĩ các bạn nên dùng tài khoản Gmail để đăng ký . Vì các email khác nhận mail xác nhận cũng khá lâu , hay chờ xác nhận qua điện thoại cũng vậy

Bước tiếp theo là nhập mật khẩu (chú ý mật khẩu phải bao gồm cả số và chữ)

Sau bước trên, Xiaomi sẽ yêu cầu quyền truy cập tài khoản mail của bạn, nhấn Chấp nhận

Mi Account Set Up Complete - Đến bước này các bạn đã có thể dùng tài khoản đã đăng ký để đăng nhập được rồi 

Ngay lập tức sau đó , Xiaomi sẽ tự chuyển đến giao diện để bạn tùy chỉnh hồ sơ của bạn , Ở đây bạn có thể cung cấp thêm các thông tin cá nhân , thiết lập bảo mật 2 lớp , thay đổi mật khẩu khi cần thiết