(HCM) 0987 256 898 - (HN) 097 1234 510

Nhà Phân Phối Sản Phẩm Công Nghệ Hàng Đầu Việt Nam!

[Hướng Dẫn] Sử Dụng KODI/XBMC Trên Smart Tv Box

[Hướng Dẫn] Sử Dụng KODI/XBMC Trên Smart Tv Box

  26/09/2019

  Admin

Giao diện lúc đầu các bạn click vô chương trình XBMC

 huong dan su dung xbmc tren minix neo x5, minix neo x7, neo g4, mini

Các bạn kéo qua phần system, chon file manager

 huong dan su dung xbmc tren minix neo x5, minix neo x7, neo g4, mini

Trong phần file manager các bạn chọn Add source

huong dan su dung xbmc tren minix neo x5, minix neo x7, neo g4, mini

Nó sẽ hiển thị lên 1 bảng như thế này!

Ô các bạn đánh đường link này vào nhớ nhập đúng nhé

http://fusion.xbmchub.com/

Ô còn lại các bạn nhập vào Fusion nhé.

huong dan su dung xbmc tren minix neo x5, minix neo x7, neo g4, mini

huong dan su dung xbmc tren minix neo x5, minix neo x7, neo g4, mini

huong dan su dung xbmc tren minix neo x5, minix neo x7, neo g4, mini

huong dan su dung xbmc tren minix neo x5, minix neo x7, neo g4, mini

huong dan su dung xbmc tren minix neo x5, minix neo x7, neo g4, mini

Các bạn thoát ra ngoài phần system.

huong dan su dung xbmc tren minix neo x5, minix neo x7, neo g4, mini

Chọn settings --> chọn add – ons --> chọn install from zip file --> Fusion  --> hub-wizard

huong dan su dung xbmc tren minix neo x5, minix neo x7, neo g4, mini

huong dan su dung xbmc tren minix neo x5, minix neo x7, neo g4, mini

huong dan su dung xbmc tren minix neo x5, minix neo x7, neo g4, mini

huong dan su dung xbmc tren minix neo x5, minix neo x7, neo g4, mini

--->>> plugin.video. hubwizard-1.0.7.zip

Bấm ok đợi xbmc phản hồi lại như góc dưới màn hình.

huong dan su dung xbmc tren minix neo x5, minix neo x7, neo g4, mini

Tiếp theo các bạn thoát ra, chọn mục programs à programs add-ons à Hub- wizard

huong dan su dung xbmc tren minix neo x5, minix neo x7, neo g4, mini

huong dan su dung xbmc tren minix neo x5, minix neo x7, neo g4, mini

huong dan su dung xbmc tren minix neo x5, minix neo x7, neo g4, mini

Trong phần hub-wizard các bạn sẽ thấy nhiều ô, mỗi ô là mỗi hdh, bạn đang sử dụng hdh nào thì click vô ô đó, mình sẽ click vô android vì mình đang dùng minix neo x7, các bạn đợi thiết bị download về nhé.

 huong dan su dung xbmc tren minix neo x5, minix neo x7, neo g4, mini

huong dan su dung xbmc tren minix neo x5, minix neo x7, neo g4, mini

huong dan su dung xbmc tren minix neo x5, minix neo x7, neo g4, mini

huong dan su dung xbmc tren minix neo x5, minix neo x7, neo g4, mini

Xong các bạn bấm ok. Các bạn thoát xbmc rồi vô lại nhé.

huong dan su dung xbmc tren minix neo x5, minix neo x7, neo g4, mini

huong dan su dung xbmc tren minix neo x5, minix neo x7, neo g4, mini

Lúc này các add-ons có sẽ hiện ở phía dưới mỗi danh mục.

Add-ons này tự tạo kèm. Bạn muốn add những add-ons khác thì click vào mục add-ons ->> get more rồi install nó nhé.

huong dan su dung xbmc tren minix neo x5, minix neo x7, neo g4, mini

huong dan su dung xbmc tren minix neo x5, minix neo x7, neo g4, mini

huong dan su dung xbmc tren minix neo x5, minix neo x7, neo g4, mini

Sau đây mình test xem phim trên icefilms

 huong dan su dung xbmc tren minix neo x5, minix neo x7, neo g4, mini

huong dan su dung xbmc tren minix neo x5, minix neo x7, neo g4, mini

huong dan su dung xbmc tren minix neo x5, minix neo x7, neo g4, mini

huong dan su dung xbmc tren minix neo x5, minix neo x7, neo g4, mini

huong dan su dung xbmc tren minix neo x5, minix neo x7, neo g4, mini

huong dan su dung xbmc tren minix neo x5, minix neo x7, neo g4, mini

huong dan su dung xbmc tren minix neo x5, minix neo x7, neo g4, mini

huong dan su dung xbmc tren minix neo x5, minix neo x7, neo g4, mini

huong dan su dung xbmc tren minix neo x5, minix neo x7, neo g4, mini

huong dan su dung xbmc tren minix neo x5, minix neo x7, neo g4, mini

huong dan su dung xbmc tren minix neo x5, minix neo x7, neo g4, mini

Cách delete bộ nhớ cache ...

Bạn vô programs --> xbmchub maintenance --> maintenance --> delete ...

huong dan su dung xbmc tren minix neo x5, minix neo x7, neo g4, mini

huong dan su dung xbmc tren minix neo x5, minix neo x7, neo g4, mini

huong dan su dung xbmc tren minix neo x5, minix neo x7, neo g4, mini

 

Delete my cache rất hữu ích cho việc coi film nhanh chóng, k bị lag