(HCM) 0987 256 898 - (HN) 097 1234 510

Nhà Phân Phối Sản Phẩm Công Nghệ Hàng Đầu Việt Nam!

Hướng dẫn Flash TV Box Amlogic bằng thẻ SD rất tiện lợi

Hướng dẫn Flash TV Box Amlogic bằng thẻ SD rất tiện lợi

  26/09/2019

  Admin

Đầu tiên bải tải tool về giải nén ra, không cần cài đặt gì cả: https://drive.google.com/open?id=0Bw7Mg4ZI9dNoeDZjWnFLNE5jZTA

Sau đó bạn làm hướng dẫn như video bên đưới là ok, chúc bạn thành công!

Chú ý: sau khi tool báo thành công, vui lòng chờ khoảng 10 giây mới rút thẻ nhớ ra, vì thường tool báo xong trước khi copy xong