(HCM) 0987 256 898 - (HN) 097 1234 510

Nhà Phân Phối Sản Phẩm Công Nghệ Hàng Đầu Việt Nam!

Hướng dẫn chuyển ngôn ngữ sang tiếng Việt cho Android Box

Hướng dẫn chuyển ngôn ngữ sang tiếng Việt cho Android Box

  26/09/2019

  Admin

Ngôn ngữ mặc định trên Android Box là tiếng Anh. Để chuyển ngôn ngữ hệ thống sang Tiếng Việt, các bạn làm theo các bước sau: 

Cài đặt Ngôn ngữ:

Bước 1: Vào phần "More" trong mục Setting của hệ thống:

 

B

Bước 2: Chọn phần Language (mặc định là English)

Bước 3: Chọn ngôn ngữ Tiếng Việt cho Android Box

Giờ Android Box đã có ngôn ngữ  tiếng Việt.