(HCM) 0987 256 898 - (HN) 0904 655 447

Nhà Phân Phối Android Box - Camera Đầu Tiên Tại Việt Nam Với 150 Đại Lý Toàn Quốc

Hướng dẫn chuyển ngôn ngữ sang tiếng Việt cho Android Box

Hướng dẫn chuyển ngôn ngữ sang tiếng Việt cho Android Box

  26/09/2019

  Admin

Ngôn ngữ mặc định trên Android Box là tiếng Anh. Để chuyển ngôn ngữ hệ thống sang Tiếng Việt, các bạn làm theo các bước sau: 

Cài đặt Ngôn ngữ:

Bước 1: Vào phần "More" trong mục Setting của hệ thống:

 

B

Bước 2: Chọn phần Language (mặc định là English)

Bước 3: Chọn ngôn ngữ Tiếng Việt cho Android Box

Giờ Android Box đã có ngôn ngữ  tiếng Việt.