(HCM) 0987 256 898 - (HN) 097 1234 510

Nhà Phân Phối Sản Phẩm Công Nghệ Hàng Đầu Việt Nam!

Hướng dẫn cập nhật và nâng cấp firmware Q1, Q3, M3, Q5, Q10 Quad Core mới nhất ngày 29.1.2015

Hướng dẫn cập nhật và nâng cấp firmware Q1, Q3, M3, Q5, Q10 Quad Core mới nhất ngày 29.1.2015

  26/09/2019

  Admin

Hướng dẫn cập nhật và nâng cấp firmware Q1, Q3, M3, Q5, Q10 Quad Core mới nhất ngày 29.1.2015

HiMedia liên tục cập nhật và hoàn thiện firmware cho các sản phẩm mình. 

Hướng dẫn mọi người update firmware mới nhất của hãng tại www.HiMediaTech.vn

Các firmware mới đã fix số lỗi với trình duyệt browser, hoàn thiện XBMC/Kodi, lỗi youtube không có tiếng trên Q1 IV.

Tải firmware ngày 29.1.2015:

 
Changelog: 

1. Google Browser/spotify music cannot install from Google Play Store.
2. Some add ons cannot work on XBMC/kodi.
3. User cannot install other luancher and set it as default launcher.
4. Youtube output sound, but no image.

Hướng dẫn nâng cấp firmware:
Tải firmware về, chép vào thư mục gốc của usb / thẻ nhớ, lưu ý tên firmware đặt là update.zip
Vô phần Cài Đặt/Setting chọn Chọn (Local Upagrade) 

Thành quả fimware mới nhất 1.0.7


Chúc các bạn thành công