(HCM) 0987 256 898 - (HN) 097 1234 510

Nhà Phân Phối Sản Phẩm Công Nghệ Hàng Đầu Việt Nam!

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KHÓA HIMEDIA X2 VÀ Z9

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KHÓA HIMEDIA X2 VÀ Z9

  17/06/2021

  Vũ Duy Vũ

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KHÓA HIMEDIA X2 VÀ Z9

CÀI ĐẶT KHÓA

Nhấn “*” và “#” – khóa phát ra âm thanh “please enter administrator information”, nhập pass mặc định 123456 kết thúc bằng dấu “#”

Màn hình số sẽ sáng các số 1 2 3 4.

Các số 1 2 3 4 sẽ tương ứng với các cài đặt sau:

- 1: Cài đặt Admin.

- 2: Cài đặt người dùng.

- 3: Cài đặt ngôn ngữ.

- 4: Cài đặt mặc định.

1.  Cài đặt Admin:

Sau khi bấm * # -> nhập mật khẩu mặc định là: 123456 bấm #  thì sáng 1 2 3 4

Bấm 1 vào Cài đặt Admin (Admin là người có thể thêm, xóa và reset lại khóa).

Khi đó màn hình số hiện ra số 1, 2 và 3, bạn chọn số 1 sẽ hiện ra 1 và 2 (1 là thêm Admin, 2 là xóa Admin)

Thêm Admin bằng cách bấm số 1 và làm theo yêu cầu của mình:

Thêm Vân tay: Nhấn tay vào vị trí vân tay 4 lần cho tới khi báo đèn xanh – khóa báo add user thành công.

Thêm Thẻ Từ: Đưa thẻ từ lại gần – khóa sẽ tự động lưu

Thêm Mã Số: Nhập Mã số lần 1 (từ 6 đến 8 số) bấm phím #, tiếp tục nhập lại lần 2 và bấm  #  – khóa báo đã thêm thành công.

(Bấm dấu * 3 lần để thoát cài đặt)

Xóa Admin thì làm tương tự như trên nhưng chọn số 2 và làm theo yêu cầu của mình: nhập số ID của Admin kết thúc bằng dấu # để xóa Admin

2. Cài đặt User: (vẫn  bấm * # và xác nhận mật khẩu Admin, hiện sáng 1 2 3 4)

Bấm số 2 vào Cài đặt User. Khi đó nó sẽ hiện ra số 1 và 2 để bạn chọn (1 – là thêm User, 2 là xóa User)

Thêm User bằng cách bấm số 1 và làm theo yêu cầu của mình:

Thêm Vân tay: Nhấn tay vào vị trí vân tay 4 lần cho tới khi báo đèn xanh – khóa báo add user thành công.

Thêm Thẻ Từ: Đưa thẻ từ lại gần – khóa sẽ tự động lưu

Thêm Mã Số: Nhập Mã số lần 1 (từ 6 đến 8 số) bấm phím #, tiếp tục nhập lại lần 2và bấm  #  – khóa báo đã thêm thành công.

(Bấm dấu * 3 lần để thoát cài đặt)

Xóa User bằng cách bấm số 2 và làm theo yêu cầu của mình: nhập số ID của User kết thúc bằng dấu # để xóa User.

3. THAY ĐỔI NGÔN NGỮ KHÓA: (nếu ngôn ngữ là tiếng Trung thì đổi sang tiếng anh)

Nhấn “*” và “#” – khóa phát ra âm thanh “please enter administrator information”, nhập pass mặc định 123456 kết thúc bằng dấu “#” nó sáng số  1 2 3 4

Rồi chọn số 3, tiếp tục chọn 3, rồi chọn: số 1 là tiếng Trung, số 2 là tiếng ANH (Bấm dấu * 3 lần để thoát cài đặt)

4. XOÁ MẶC ĐỊNH:

Để xóa toàn bộ vân tay, mật mã, thẻ từ đang cài trên khóa thì các bạn làm theo các bước sau:

- Bấm giữ nút reset 5s (nút reset này nằm gần chỗ lắp pin của khóa)

- Chờ khóa phát ra âm thanh và màn hình số sáng là reset thành công.

LƯU Ý: Trường hợp xóa mặc định chỉ làm trong các trường hợp: quên mật khẩu, khóa không nhận vân tay, không nhận thẻ từ.

5. CÀI ĐẶT WIFI:

- Tải app: TUYA SMART trên cửa hàng CH Play/App Store.

- Giao diện app khi khởi tạo:

Các bạn cần đăng ký 1 tài khoản để sử dụng phần mềm.

- Khi đã đăng ký và đăng nhập vào phần mềm, các bạn chọn ô " thêm thiế bị ".

- Đến bước này các bạn nhập mật khẩu wifi nhà mình vào để tiếp tục cài đặt.

- LƯU Ý: Ở bước này các bạn thao tác thêm 1 bước trên cài đặt khóa: Bấm * # -> nhập mật khẩu quản trị -> màn hình số sáng lên các bạn chọn số 1.

- Tới bước này các bạn chỉ cần chờ để khóa được thêm vào phần mềm là ok.