(HCM) 0987 256 898 - (HN) 097 1234 510

Nhà Phân Phối Sản Phẩm Công Nghệ Hàng Đầu Việt Nam!

- Đại lý Tỉnh Nha Trang

- Đại lý Tỉnh Nha Trang

  

- Đại lý Nha Trang 1
   HD Nha Trang
   Đ/C: 2/18 Ngô Đến, Vĩnh Phước, Nha Trang
   Tư Vấn: 0905281283

 

- Trung tâm Phân phối và trạm bảo hành Nha Trang:
   Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Trường Phát Nha Trang
   Đ/C: 329 Đường 2/4 - Vĩnh Hải - Nha Trang
   Tư Vấn: 0258 6510 999 - 0962793319 (Mr. Đoàn)
   Website: www.truongphatnhatrang.vn​

 

- Đại lý Nha Trang 2
   Cửa hàng Công nghệ Hưng Thịnh
   Đ/C: 629 - Trần Quý Cáp - Ninh Hiệp - Ninh Hòa - Nha Trang
   Tư Vấn: (08)22368686 - 0947.903.088