(HCM) 0987 256 898 - (HN) 097 1234 510

Nhà Phân Phối Sản Phẩm Công Nghệ Hàng Đầu Việt Nam!

Đại lý ITVPLUS tại Trà Vinh

Đại lý ITVPLUS tại Trà Vinh

CÔNG TY TNHH TM – DV VI TÍNH TÂM VIỆT

Số 142A-Nguyễn Đáng-Khóm 1-Phường 7-TP.Trà Vinh-Trà Vinh

Điện Thoại: 0979 38 1357 - 0939 953 357

Email: himediatechvn@gmail.com

Website: www.himediatech.vn