(HCM) 0987 256 898 - (HN) 097 1234 510

Nhà Phân Phối Sản Phẩm Công Nghệ Hàng Đầu Việt Nam!

Đại Lý ITVPLUS tại Lạng Sơn

Đại Lý ITVPLUS tại Lạng Sơn

  

- Đại lý TP. Lạng Sơn 
 Cửa Hàng Smartbox
Đ/c: 52 Phai Vệ, Đông Kinh, LS
ĐT: 0904 655 447

 

 
- Đại lý 2 TP. Lạng Sơn 
 Cửa Hàng C Store
Đ/c: 14 Ngõ 5 Đường Nguyễn Du, Đông Kinh, LS
ĐT: 01222220288
 
- Đại lý 3 Lạng Sơn 
 Cửa Hàng Kiên Hường
Đ/c:số nhà 87, Đường Bắc Sơn, TT Hữu Lũng,LS
ĐT: 01294.188.166 - 0962.963.777