(HCM) 0987 256 898 - (HN) 097 1234 510

Nhà Phân Phối Sản Phẩm Công Nghệ Hàng Đầu Việt Nam!

Button Savior - Ứng dụng thanh điều khiển tiện lợi cho HiMedia Box

Button Savior - Ứng dụng thanh điều khiển tiện lợi cho HiMedia Box

  26/09/2019

  Admin

Button Savior - Ứng dụng thanh điều khiển tiện lợi cho HiMedia Box

 

HiMedia xin hướng dẫn các bạn ứng dụng tiện lợi trong quá trình sử dung HiMedia Box.

Nếu như các HiMedia Box không có tích hợp thanh điều khiển sẵn có trong firmware, giúp đơn giản trong quá trình sử dụng chuột điều khiển, thì nay các bạn có thể làm việc đó dễ dàng với ứng dụng Button Savior

Button Savior không yêu cầu máy phải ROOT, cài đặt đơn giản từ kho GOOGLE play, mở lên thiết lập là bạn sẽ có ngày thanh Status Bar, các phím điều hướng, nút Recent App, nút HOME....

 

Tải ứng dụng từ google play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smart.swkey.nonroot&;hl=en

Tải file apk: tải về

 

Sau khi cài lên HiMedia Box, các bạn mở ứng dụng Button Savior.

button savior 3

button savior 4 non root

button savior 2

button savior 1

Vậy là xong!